Dina-Perla Business earned, owned, paid & shared media

Senior communications consultancy – earned, owned, paid and shared media / integrated communications / 360 degree communications for global clients. What many people call native advertising and influencer marketing is included in that as well.

The emphasis is on external communications, reputation management, crisis management and speaking as a representative. I also do change linked to corporate communications. I keep track of the public debate, trends and more on a daily basis.

Earned media

Everything global communications and PR / public relations from strategy to implementation in diverse vertical markets. IT/tech, finance, governance, compliance, (behavioral) risk and managing consulting are the main ones.

Concrete activities such as positioning, messaging, media training, media relations, influencers, analysts, press releases, media-advisories, events, ghostwriting, translations (French, which is my mother tongue, Dutch and English) and more.

Owned media

Everything owned media channels, online and offline, in whatever form, so audio, video and text. I can do this in English, Dutch, and French.

Paid media

Everything media partnerships, such as buying a commercial at a broadcast station and also business development.

Shared media

Everything online, digital strategies, branding and content marketing, blogging, link building, social media and new business models.

Everything stakeholder management, namely leadership, messaging, CEO-positioning, an inside-out and outside-in approach, the public debate, competitors in the field etc.

I always work from the starting point of the positioning and main values. I am strategic and visionary. Yet at the same time, I love to implement and work on achieving concrete results / KPI’s through tactics and activities. No bla bla, perfectionistic, analytical and result-driven: that’s me. Also, persuasive and small business minded.

Last, I have an interesting international network and infrastructure.

Do not hesitate to call for specific requests.

Senior communications consultancy – earned, owned, paid en shared media / geïntegreerde communicatie / 360 graden communicatie voor wereldwijde klanten. Wat velen onder native advertising en influencer marketing verstaan, is daarbij inbegrepen.

De nadruk ligt op externe communicatie, reputatiemanagement, crisismanagement en spreken als woordvoerder. Ook houd ik mij bezig met verandering gelinkt aan corporate communicatie. Van dag tot dag houd ik het publieke debat, de trends en meer bij.

Earned media

Alles op het gebied van wereldwijde communicatie en PR / public relations van strategie tot implementatie in diverse verticale markten. IT/tech, finance, governance, compliance, (behavioral) risk en managing consulting zijn de belangrijkste.

Concrete activiteiten zoals positioning, messaging, mediatraining, mediarelaties, influencers, analisten, persberichten, media-advisories, evenementen, ghostwriting, vertalingen (Frans, wat mijn moedertaal is, Nederlands en Engels) en meer.

Owned media

Alles op het gebied van de eigen mediakanalen, online en offline, in wat voor vorm dan ook, dus audio, video en tekst. Dit doe ik in het Engels, Nederlands en Frans.

Paid media

Alles op het gebied van mediapartnerschappen, zoals een spotje inkopen bij een zender en ook business development.

Shared media

Alles op het gebied van online, digitale strategieën, branding, contentmarketing, bloggen, link building, sociale media en nieuwe businessmodellen.

Alles op het gebied van stakeholdermanagement, namelijk leiderschap, messaging, CEO-positioning, een inside-out en outside-in benadering, het publieke debat, concurrenten in het werkveld enzovoorts.

Il werk altijd vanuit de positioning en kernwaarden. Ik ben strategisch en visionair. Tegelijkertijd houd ik ervan om zaken uit te voeren en concrete resultaten / KPI’s te behalen, middels tactieken en activiteiten. Geen bla bla, perfectionistisch, analytisch en resultaatgericht: dat ben ik. Ook persuasief en small business minded.

Tot slot heb ik een interessant internationaal netwerk.

Aarzel niet om even te bellen voor specifieke vragen.